Фирма "ВК ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни в регистъра поддържан от комисията за защита на личните данни.Доставчикът гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Доставчикът защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че клиенът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, доставчикът може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите на договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация или доставчикът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.